Programy I Odzyskiwanie Danych Odzyskiwanie Plików Programy Linki Porady

Start programy linki kontakt

Polecamy:

R-Linux

Program umo?liwiaj?cy odzyskiwanie plików z linuxowych partycji Ext2FS

Disk Investigator

Narz?dzie do zgrywania uszkodzonych plików z takich no?ników jak CD-R/W, DVD, FDD, ZIP, itp...

Handy Recovery

Popularna aplikacja pozwalaj?ca odzyska? z wysok? skuteczno?cia utracone pliki.

File Scavenger

Program do odzyskiwania danych ze sformatowanych partycji dysku twardego.

Prev Strona 2/3 Next

Copyright HDD.xmc.pl

Odzyskiwanie Danych | Programy | Linki | Kontakt

Kontakt